Styrelsen

ORDFÖRANDE
Pia Stenroos
Tel. 040 716 9585
e-post:

VICE ORDFÖRANDE
Marielle Relander
Tel. 0452685685

STYRELSEMEDLEMMAR
Gunilla Damén
Ami Johansson
Anne Ingman
Rudy Lindberg

KASSÖR
Ami Johansson