Ekenäs Centrumförening ger ut tidningen småSTAD, småSTAD kommer ut två gånger i året och distribueras gratis till hushållen i Raseborg, Hangö och Ingå, samt ibland också till andra områden. småSTAD har en upplaga på 22 500-42 000 exemplar och är en av regionens största tvåspråkiga tidningar.

Här kan ni läsa de senaste numren av småSTAD:

1/2024

2/2023

1/2023

2/2022

småSTAD 10 Är

1/2022

2/2021

1/2021

2/2020

1/2020

2/2019

1/2019

2/2018

1/2018

2/2017

1/2017

2/2016

1/2016

2/2015

1/2015

1/2014

2/2013

1/2013