Ekenäs Sparbank

Banken är grundad 1859, och har kontor i Ekenäs och Karis. Sparbankerna är självständiga regionala och lokala banker. Sparbankerna bildar tillsammans Finlands fjärde största bankgrupp som förenar en lokal prägel och ett riksomfattande grepp.

Adress: Stationsvägen 6

https://www.saastopankki.fi/sv-se/banker%20och%20kontor/ekenas%20sparbank
https://www.facebook.com/ekenassparbank/
https://www.instagram.com/ekenassparbank/
Ekenäs Camping