Floating Spa Ekenäs

 Floating är när man ligger och flyter i en flyttank i ca 35° C varmt vatten och 30% Epsom-salt (magnesium-sulfat). Den harmoniskt lugna och varma atmosfären hjälper till att minska stress, spänning och smärta, samtidigt som den tillför energi för återhämtning. 

www.floatingspa.fi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084993617718
https://www.instagram.com/floatingspaekenas/
Laiska Ebba