Lavendel

Lavendel är ett modernt och miljövänligt tvätteri med tvätteritjänster för både privatpersoner och företag.

Adress: Gustav Wasas gata 12

www.lavendelservices.fi
www.facebook.com/lavendelservices
Instrumentarium