RK-Fysio

Många har rygg- och nackproblem eller annat som inverkar negativt på kroppens funktionsförmåga. Låt en av fysioterapeuterna undersöka dig eller ring och fråga om du inte vet om fysioterapi är det rätta för dig.

Adress: Ladugårdsgatan 2

http://www.rkfysio.fi/
https://www.facebook.com/rkfysio/
Piazza