Evenemang

Många kopplar ihop Ekenäs Centrumförening med evenemang och jippon. Föreningen strävar till att att öka trivseln i staden och skapa en levande stadskärna genom att ordna evenemang där folk trivs, där man kan umgås och vistas ute tillsammans. Vi vill ordna evenemang som lockar människor till centrum.

Ekenäsdag 10.6.2023

 

Mörka natten

 

Julgatans öppnig