Föreningen


Ekenäs centrumförening har som syfte att stärka dess centrum som ett levande, smakfullt och attraktivt handelscentrum, präglat av mångfald, tillgänglighet, kvalitet och service – mitt i Svenskfinland. Tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners arbetar vi för att skapa en levande stadskärna.

I vår marknadsföring har vi valt att satsa på att arrangera evenemang. Evenemangen i sig får en stor synlighet i både traditionella och digitala medier. Under året arrangerar föreningen mellan sex och åtta evenemang. Ekenäs Centrumförening rf jobbar för att vara en stark och samlande kraft för en hållbar och långsiktig utveckling av stadskärnan.